UBT ka filluar pranimin e abstrakteve në Konferencën e Inxhinierisë së Ndërtimit, Infrastrukturës dhe Mjedisit, si dhe Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor

09/09/2020

UBT edhe këtë vit është duke bërë përgatitjet për organizimin e edicionit të 9-të të Konferencës Ndërkombëtare për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion, ku tashmë edhe ka hapur thirrjen për pranimin e abstrakteve për të gjithë hulumtuesit shkencorë, si dhe të tjerë që duan të jenë pjesë e kësaj konference.

 

Pranimi i abstrakteve do të bëhet në fushën e Inxhinierisë së Ndërtimit, Infrastrukturës dhe Mjedisit, si dhe Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor, ku pjesëmarrësit do të prezantojnë rreth materialeve ndërtimore, materialeve të qëndrueshme të ndërtimit, si dhe historisë arkitekturale.

 

 

Këtë vit synim i kësaj konference është rezilienca dhe qëndrueshmëria, teksa qëllimi i saj është mbledhja në një vend i akademikëve inovatorë, studiuesve e ekspertëve industrial, për të shkëmbyer njohuri e përvoja në fushën e Inxhinierisë së Ndërtimit, Infrastrukturës dhe Mjedisit, si dhe Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor.

 

Temat të cilat do të trajtohen në fushën e Inxhinierisë së Ndërtimit, Infrastrukturës dhe Mjedisit janë:

 

 • Structural Engineering-Steel, Bridge, and Composite
 • Reinforced Concrete and Masonry Structures
 • Energy efficiency and building materials
 • Infrastructure and transport systems
 • Road & Bridge engineering
 • Structural dynamics
 • Sustainable Building Materials
 • Heritage constructions
 • Computational Engineering
 • Construction technology
 • Engineering Management
 • Hydraulic engineering
 • Environmental Engineering
 • Transport and Highways Engineering
 • Construction and Project Management
 • Civil Engineering Surveying
 • Water Resources Engineering
 • Water Treatment
 • GIS
 • Modelling of Concrete Durability
 • Wind Engineering
 • Optimization – Structural Optimization and
 • Sensitivity Analysis
 • Earthquake Engineering
 • Timber Structures
 • Nanotechnology
 • Railway Engineering
 • Reliability-based Design Optimization (RBDO)
 • Multi-Hazard Risk Assessment
 • Fire Structural Design
 • Smart Materials
 • Self-Healing Concrete
 • Acoustic Challenges in Infrastructure
 • Rock Mechanics
 • Geotechnical Earthquake Engineering
 • Numerical Modeling in Geotechnical Engineering
 • Soil-Structure Interaction (static and dynamic)
 • Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
 • Seismic Isolation
 • Pavements in Infrastructure
 • Assessment and Rehabilitation of Civil Structures
 • Advanced Composites in Construction
 • Dam Safety
 • Cement Composites

 

Temat të cilat do të trajtohen në fushën e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor janë:

 

 • Sustainability/ Efficiency Architecture
 • Architectural and Urban Heritage
 • Urban Planning/Design/ Landscape
 • Architectural History and Theory
 • Management in Architecture and Urban Fields