UBT ka filluar pranimin e abstrakteve në Konferencën Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor dhe Inxhinieri e Ndërtimit, Infrastrukturë dhe Ambient

bool(false) 10/10/2022

Në kuadër të organizimit të edicionit të 11-të të Konferencës Ndërkombëtare, UBT ka filluar pranimin e abstrakteve për fushën e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor dhe Inxhinierisë së Ndërtimit, Infrastrukturës dhe Ambientit.

 

Konferenca Ndërkombëtare e UBT-së do të organizohet më 29 dhe 30 tetor 2022, dhe për fokus ka trajtimin e temave rreth reziliencës dhe qëndrueshmërisë.

 

Punimet dhe prezantimet për konferencën Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor duhet të trajtojnë tema të tilla si:

 

 • Sustainability/ Efficiency Architecture;
 • Architectural and Urban Heritage;
 • Urban Planning/Design/ Landscape;
 • Architectural History and Theory;
 • Management in Architecture and Urban Fields.

 

Punimet dhe prezantimet për konferencën Inxhinieri e Ndërtimit, Infrastrukturë dhe Ambient duhet të trajtojnë tema të tilla si:

 

 • Structural Engineering-Steel, Bridge, and Composite;
 • Reinforced Concrete and Masonry Structures;
 • Energy efficiency and building materials;
 • Infrastructure and transport systems;
 • Road & Bridge engineering;
 • Structural dynamics;
 • Sustainable Building Materials;
 • Heritage constructions;
 • Computational Engineering;
 • Construction technology;
 • Engineering Management;
 • Hydraulic engineering;
 • Environmental Engineering;
 • Transport and Highways Engineering;
 • Construction and Project Management;
 • Civil Engineering Surveying;
 • Water Resources Engineering;
 • Water Treatment;
 • GIS;
 • Modelling of Concrete Durability;
 • Wind Engineering;
 • Optimization – Structural Optimization and Sensitivity Analysis;
 • Earthquake Engineering;
 • Timber Structures;
 • Nanotechnology;
 • Railway Engineering;
 • Reliability-based Design Optimization (RBDO);
 • Multi-Hazard Risk Assessment;
 • Fire Structural Design;
 • Smart Materials;
 • Self-Healing Concrete;
 • Acoustic Challenges in Infrastructure;
 • Rock Mechanics;
 • Geotechnical Earthquake Engineering;
 • Numerical Modeling in Geotechnical Engineering;
 • Soil-Structure Interaction (static and dynamic);
 • Soil Mechanics and Geotechnical Engineering;
 • Seismic Isolation;
 • Pavements in Infrastructure;
 • Assessment and Rehabilitation of Civil Structures;
 • Advanced Composites in Construction;
 • Dam Safety;
 • Cement Composites.

 

Për më shumë detaje, klikoni në: http://conferences.ubt-uni.net/2022/ , teksa pyetjet tuaja shtesë mund t’i dërgoni në: info@ubt-uni.net.