UBT hap tender për furnizim të laboratorëve me pajisje të IT-së

09/03/2021

UBT në bashkëpunim me projektin nga Erasmus +, Business Driven Problem-Based Learning for Academic Excellence in Geoinformatics – GEOBIZ, shpall të hapur tenderin për furnizim të laboratorëve me paisje të IT-së.

 

Pajisjet duhet të përmbushin standardet minimale të vendosura në shpallje në përputhje me rregulloret e konformitetit.

 

Më shumë informacione në lidhje me shpalljen i gjeni në linkun në vijim: https://www.ubt-uni.net/wp-content/uploads/2021/03/Re-Tender-Publication-Geobiz.pdf