UBT dhe Universiteti i Tokaj (UT) zgjerojnë bashkëpunimin në kërkimin shkencor të verës

30/04/2024

UBT dhe Universiteti i Tokaj (UT) kanë arritur një marrëveshje për të zgjeruar bashkëpunimin e tyre në fushën e kërkimit shkencor të verërave. Kjo marrëveshje forcon angazhimin e tyre për aktivitete të përbashkëta kërkimore që synojnë avancimin e njohurive në këtë fushë.

Sipas marrëveshjes, të dy institucionet, do të promovojnë në mënyrë aktive përpjekjet e përbashkëta kërkimore në përputhje me qëllimet dhe interesat e tyre përkatëse. Një rezultat kryesor i këtij bashkëpunimi do të jetë krijimi dhe funksionimi i Qendrës së Përbashkët të Kërkimit të Shkencave të Verës UT-UBT (WSRC), e parashikuar të jetë një qendër inovacioni dhe ekspertize në studimin e vreshtarisë dhe enologjisë.

Kjo iniciativë premton të nxisë sinergjitë midis dy institucioneve dhe të nxisë përparimet në shkencën e verërave, duke përfituar jo vetëm akademinë, por edhe industrinë më të gjerë të verërave dhe entuziastët në mbarë botën. Qëndroni të sintonizuar për përditësime të mëtejshme mbi këtë bashkëpunim dinamik.