Transfero studimet në UBT, bëhu profesionist i lëmisë së Radiologjisë

25/01/2021

Teknik i Radiologjisë është një profesion dinamik, e që kombinon përdorimin e teknologjisë së sofistikuar të imazhit mjekësor.

 

Për t’u shndërruar në profesionistë të kësaj lëmie, UBT ofron programin e hartuar në atë mënyrë saqë gërsheton anën teorike dhe praktike.

 

Transferoni studimet në institucionin që posedon infrastrukturë moderne, staf të kualifikuar të profesorëve, laboratorë me pajisjet më inovative që janë të vendosura në Poliklinikën e UBT-së.