Transfero studimet në UBT, bëhu ekspert i ekonomisë dhe inxhinierisë së marketingut

20/01/2021

Fakulteti Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi në UBT, ofron infrastrukturën më moderne dhe laboratorët më të sofistikuar të teknologjisë informative, që me gërshetimin unik që ka si program, mundëson formimin e ekspertëve të kompletuar nga fusha e ekonomisë, bankave, kontabilitetit, marketingut.

Për t’u shndërruar në ekspertët për të cilët ka nevojë Kosova, rëndësi të madhe ka edhe vendi se ku do të studioni. Transferoni studimet në UBT, bëni përzgjedhjen e duhur dhe bëhuni pjesë e institucionit të mundësive.