Transfero studimet në Shkencate Ushqimit dheBioteknologji

11/02/2021
Ardiana Hodaj ka transferuar studimet në Fakultetin Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT, nga Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë.
Ajo zgjodhi që t’i bashkohet UBT-së, për mundësitë, kushtet infrastrukturore dhe cilësinë e lartë të studimeve që ky institucion u ofron të gjithë studentëve, në mënyrë që ata të jenë profesionistë në fushat ku ata studiojnë.
Studentët e Fakultetit Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT, janë gjithmonë në hap me trendin teknologjik sa i përket industrisë ushqimore, falë ndërlidhjes unike të industrisë ushqimore me parimet shkencore që programi i Fakultetit Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT ofron.