Transfero studimet në programin më të madh të Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinieri në vend

20/01/2022

Shkolla më e madhe në vend dhe rajon për Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri është në UBT.

 

Transferoni studimet në programin më inovativ në vend që ju zhvillon aftësitë tuaja në fushën e teknologjisë informative, inxhinierisë softuerike, bazës së të dhënave, rrjeteve dhe telekomunikacionit, ueb programimit, grafikës kompjuterike dhe multimedias, robotikës, bioinformatikës dhe sigurisë.

 

Studentët e këtij programi, kanë mundësinë që të punojnë me profesionistët dhe ekspertët më të mirë që ka vendi në fushën e shkencave kompjuterike, të cilët iu ndihmojnë atyre për të zgjidhur probleme të një konteksti të shumëllojshëm biznesor, shkencor dhe shoqëror.

 

Transfero studimet në UBT, bëhu ndryshimi për të cilin ka nevojë Kosova!