Transfero studimet në programin Gjuhë Angleze në UBT

06/02/2024

Programi Gjuhë Angleze në UBT u ofron studentëve njohuri të thella në fushën e gjuhës dhe kulturës dhe në të njëjtën kohë i orienton ata në fusha të tjera, të cilat do të mësohen në vitet e ardhshme të studimeve.

Qëllimet kryesore të programit janë: përgatitja e studentëve për të ndërtuar karrierë në fushën e profesionit të tyre në sektorin shtetëror, privat dhe joqeveritar.

Programi ofron një sërë modulesh të cilat mbulojnë themelet e njohurive për t’u qasur drejt profesioneve të cilat janë të lidhura me sferën e arsimit dhe kulturës.

Për më shumë informacione vizitoni faqen zyrtare, ose na kontaktoni në numrin e telefonit: +383 38 541 400.