Transfero studimet në Fakultetin Menaxhim i Mekatronikës në UBT

bool(false) 01/02/2021

Fakulteti Menaxhim i Mekatronikës në UBT, është një nga programet që ka përgatitur inxhinierët më të mirë dhe më të përkushtuar që ka pasur Kosova. Ata kanë fituar aftësi dhe njohuri profesionale nga ekspertë të fushës së mekatronikës që ligjërojnë në UBT.

Infrastruktura moderne dhe laboratorike e bazuar në standarde ndërkombëtare, bën që studentët të aftësohen dhe të kenë kushte të mjaftueshme për të qenë ekspertë në fushën e mekatronikës.