Trajnime të Aprovuara për Mësimdhënës nga Këshilli Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve

13/03/2023

Krahas zhvillimit institucional dhe kërkesave të shumta për trajnime, kurse dhe certifikime, UBT ofron edhe trajnime të aprovuara për mësimdhënës nga Këshilli Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve.

Këto trajnime janë:

 • Abuzimi i fëmijëve – Roli i mësimdhënësve në identifikim, raportim dhe përkrahje;
 • Inteligjenca e shumëfishtë tek fëmijët;
 • Motivimi i adoleshentëve dhe sfidat në edukim;
 • Nxënës të ndryshëm dhe nevoja të ndryshme të të nxënit gjatë procesit të mësimdhënies;
 • Qasja e mësimdhënësve tek fëmijët me nevoja të veçanta;
 • Zhvillimi kognitiv dhe social i fëmijëve të moshave 3-6;
 • Zhvillimi kognitiv dhe social i fëmijëve të moshave 6-12;
 • Bazat e sigurisë në teknologjinë informative;
 • Bazat e sigurisë së të dhënave;
 • Gjuhë angleze;
 • Instrumentet bashkëkohore të teknologjisë në edukim;
 • Integrimi i shkathtësive të buta në mësimdhënie I;
 • Integrimi i shkathtësive të buta në mësimdhënie II;
 • Menaxhimi efektiv në klasë;
 • Menaxhimi i projekteve;
 • Mësimdhënia e aftësive të shekullit XXI;
 • Mësimi online;
 • Orientimi në karrierë dhe zhvillimi profesional;
 • Prezantimi profesional;
 • Shkrimi akademik në shkolla;
 • Të mësuarit përmes projekteve;
 • Të nxënit bashkëveprues përmes kompjuterit.

Linku për aplikim: APLIKIMI