Të shtunën, më 30 shtator, në UBT do të mbahet sesioni i projektit “Përputhja e Arsimit dhe Trajnimit me Nevojat e Tregut të Punës – ALLED Faza II”

29/09/2023

Më 30 shtator, në Parkun Shkencor Inovativ të UBT-së, në qytetin e mençur, do të mbajmë sesionin kryesor të projektit “Përputhja e Arsimit dhe Trajnimit me Nevojat e Tregut të Punës – ALLED Faza II”.

Ky projekt është mbështetur nga Zyra Evropiane në Kosovë dhe Agjencia Austriake e Zhvillimit (ADA), dhe është shembull i përkushtimit tonë për të ndërthurur fushën e arsimit dhe trajnimeve me kërkesat e tregut.

ALLED Faza II është krijimi i një mjedisi virtual të të mësuarit me teknologji të fundit, i paraparë për t’u shpërndarë në gjashtë shkolla profesionale publike në të gjithë Kosovën.

Vizioni ynë tejkalon thjesht integrimin teknologjik. Për më tepër, projekti përfshin furnizimin e shkollave me platformën online EON AVR/VR, e licencuar për tre vite të ardhshme, ku do të përfshihen 600 nxënës dhe profesorë së bashku me kufjet Meta Quest 2.

Kjo platformë do të ndihmojë në zhvillimin e kurrikulave në Inxhinieri Mekanike, Bujqësi dhe sektorin e Energjisë. Paralelisht, UBT do të trajnojë profesorët e shkollave të mesme mbi përdorimin efikas të Platformës EON AVR/VR.

Projekti është në të njëjtën linjë me vizionin e Qeverisë së Kosovës të theksuar mbi arsimin profesional. Për më tepër, UBT dhe Rektori Prof. Dr. Edmond Hajrizi kanë kontribuar duke sjellë teknologjinë më të fundit në Kosovë.