Studiues vendorë e ndërkombëtarë prezantojnë hulumtimet e tyre në aktivitetin e SHKI-së

bool(false) 30/10/2021

Një numër i madh i punimeve shkencore janë paraqitur dhe prezantuar online dhe fizikisht nga studiues, shkencëtarë dhe teknologë në Konferencën Ndërkombëtare për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion.

 

Duke qene kështu, në sesionet e aktivitetit të Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinieri kanë prezantuar punime shkencore shumë studiues ndërkombëtarë dhe vendor.

 

Çështjet dhe temat të cilat u trajtuan  në konferencën e kësaj fushe janë:

 

Sesioni i parë

Keynote Speakers: Edmond Hajrizi

Chair: Edmond Jahjaga

Co – Chair: Ramiz Hoxha

 

 • “Detection and recognition of traffic signs in different atmospheric conditions”, Rreze Pylla, Saura Dinarama, Valentina Shabani, Edmond Jajaga.
 • “Workplace Chat Application Using Socket Programming in Python”, Egzon Salihu, Gentiana Blakaj.
 • “Membership application development – subscription based”, Vlera Zhubi, Medina Shamolli.
 • “One-Time Pad Cipher (OTP) Use Cases and Simulation Examples for Electronic Financial Transactions”, Ana Savic Goran Bjelobaba, Nikola Popović, Hana Stefanov.
 • “Software Automated Testing using BDD Approach with Cucumber Framework”, Albesë Musliu, Xhelal Jashari.
 • “Development of a web application for user management”, Vigan Ramadani, Medina Shamolli.
 • “Digitalization gap in academic institutions”, Edin Bula, Besnik Qehaja, Edmond Jajaga.

Sesioni i dytë

Chair: Bertan Karahoda

Co – Chair: Krenare Pireva

 

 • “Detecting Road Signs with AI powered applications”, Vesa Morina, Edmond Hajrizi.
 • “Constructing a personalize Learning Path using Genetic Algorithms approach”, Lumbardh Elshani, Krenare Pireva.
 • “Application of Machine Learning in Software Testing: Survey”, Edona Veseli , Ermira Daka.
 • “Monitoring Water Level in Lake of Badovci, Prishtina with Remote Sensing & GIS”, Behar Haxhismajli, Besnik Qehaja, Edmond Hajrizi.
 • “Pneumonia detection in X- ray images using convolutional neural networks”, Leandrit Ferizi.
 • “Chatbot in banks of Kosovo and Albania”, Festina Retkoceri, Festim Halili.

 

Sesioni i tretë

Chair: Zhilbert Tafa

Co – Chair: Xhafer Krasniqi

 

 • “5G Network Deployment at UBT: Features, capabilities and challenges”, Xhafer Krasniqi, Betim Gashi Osman Osmani, Edmond Hajrizi.
 • “ TCP Congestion Control Mechanisms – an Experimental Analysis and Comparison”, Vilsan Arifaj, Zhilbert Tafa.
 • “Blockchain invoicing for government services”, Vehbi Neziri Ramadan Dervishi, Blerim Rexha.
 • “Security and privacy in social networks- Cambridge Analytica and manipulation with data’’, Kushtrim Pacaj, Amet Shabani .
 • “Vulnerability and security and in XGS-PON and NG- PON2 technologies”, Jakup Retkoceri.
 • “Internet of Things in Healthcare: A Review”, Faton Kabashi, Hizer Leka, Lamir, Shkurti, Vehbi Sofiu, Nazmi Misini.
 • “Implementation of Internet of Things in STEAM education”, Eljona Prako ,Alketa Hyso, Dezdemona Gjylapi.
 • “Importance of Cryptography in the Government”, Agnesa Pefqeli, Gazmend Krasniqi.
 • “The impact of GeoGebra on learning the concept of quadratic function”, Nazmi Misni, Faton Kabashi.