Studio Sistemet e Informacionit në UBT

12/11/2020

Fakulteti Sistemet e Informacionit, ofron ndërlidhjen e biznesit me teknologjinë, duke qëndruar gjithmonë në hap me trendin e ri teknologjik.

 

Kjo ndërlidhje unike u mundëson studentëve zhvillim akademik e profesional, duke ju ofruar cilësinë dhe infrastrukturën e nevojshme për të zgjidhur probleme madhore të kësaj fushe. Diploma e UBT-së ju garanton punësim të menjëhershëm në tregun vendor dhe ndërkombëtar të punës.

 

Numri i studentëve të pranuar është i limituar. Ka edhe pak ditë për tu regjistruar, APLIKO dhe REGJISTROHU TANI: https://www.ubt-uni.net/sq/ballina