Studio në UBT dhe siguro bursë nga Fondacioni UBT – Jim Xhema

11/06/2024

Fondacioni UBT Jim Xhema siguron mbështetje financiare për të rinjtë që aplikojnë për të studiuar në nivelin Bachelor dhe Master në UBT, duke ofruar përkrahje për të rinjtë nga mbarë trojet shqiptare në zhvillimin e talentit të tyre dhe për një edukim sa më cilësor.

Fondacioni synon të ofrojë mbështetje të plotë për rininë, duke tejkaluar kufijtë gjeografikë dhe përfshirë rajone të ndryshme me komunitete shqiptare.

Përkushtimi i Jim Xhemës dhe UBT-së tregon objektivin kryesor të fondacionit për të ndihmuar në zhvillimin e talenteve të reja, duke u mundësuar atyre të shfrytëzojnë potencialin e tyre dhe të kontribuojnë në mënyrë domethënëse në komunitetet e tyre dhe më gjerë.

APLIKO PËR BURSË