Studio në programin master Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi në UBT

bool(false) 14/10/2022

Programi Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi në nivelin master në UBT është një program që ofron për studentët një kurrikulë multidisiplinare, duke gërshetuar prodhimin digjital dhe menaxhimin me muzikën moderne, për të nxjerrë kuadro të reja profesionale.

 

Në këtë program janë të angazhuar stafi i kualifikuar dhe emrat më eminent të fushës, të cilët mbështesin dhe inkurajojnë studentët drejt profesionalizmit dhe avancimit të njohurive të tyre rreth muzikës dhe menaxhimit në përgjithësi.

 

Praktika e Muzikës Moderne, Prodhimit Digjital dhe Menaxhimit është e përfshirë në të gjitha fushat e industrisë së argëtimit, veçanërisht ato që lidhen me punën dhe organizimin e punës, punësimin dhe orientimin profesional, komunikimin dhe tregun, arsimin, kërkimin në muzikologji, organizimin e ngjarjeve, organizatat shoqërore, dhe fusha të tjera të prodhimit dhe shkencës për tinguj dhe muzikë.

 

UBT ofron një infrastrukturë moderne, të pajisur me teknologjitë më të sofistikuara të kohës, të cilat do të jenë në shërbim të secilit student të programit Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi, për të thelluar njohuritë e tyre dhe për t’u përgatitur rreth fushës.

 

Zgjedh më të mirin, që të bëhesh më i miri!