Studio në Fakultetin Sistemet e Informacionit në UBT

bool(false) 16/08/2021

Ndërlidhjen e biznesit me teknologjinë më së miri e ka bërë UBT, me një gërshetim fantastik mes këtyre dy fushave, duke nxjerrë programin unik, Sistemet e Informacionit.

 

Ky program studentëve u ka krijuar një ndërlidhje unike në përputhje me kërkesat e tregut aktual të punës, duke përfshirë konceptet më të mira teorike, modelet dhe mjetet, si dhe duke përgatitur studentët që të zgjidhin problemet madhore të fushës së sistemeve të informacionit.

 

 

Zgjedh më të mirin, që të bëhesh më i miri!