Studio Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi

12/06/2024

Programi Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi në UBT është krijuar për t’ju ofruar studentëve njohuri të thella dhe praktike në fushën e muzikës dhe menaxhimit të saj, duke ju përgatitur për një karrierë të suksesshme në industrinë e muzikës.

Pse duhet të zgjedhni këtë program:

  • Programi ynë përfshin kurse që mbulojnë aspektet teorike dhe praktike të muzikës moderne, prodhimit digjital dhe menaxhimit të muzikës.
  • Mësoni nga profesionistë të fushës me përvojë të gjerë akademike dhe praktike, të përkushtuar për t’ju ndihmuar të arrini potencialin tuaj të plotë.
  • Përfitoni nga mundësitë për praktikë dhe projekte reale që ju ndihmojnë të fitoni përvojë praktike dhe të ndërtoni portofolin tuaj profesional.
  • Me një diplomë në Muzikën Moderne, Prodhimin Digjital dhe Menaxhimin nga UBT, mund të gjeni punësim në fusha të ndryshme si prodhimi muzikor, menaxhimi i artistëve, organizimi i ngjarjeve dhe shumë të tjera.

Leading the Way

#jointheLEADER