Studio Menaxhim i Mekatronikës në UBT

05/11/2020
UBT është qendër e studimeve në fushën e Mekatronikës, vatër e inovacioneve në Kosovë dhe rajon.
Programi Menaxhim i Mekatronikës gërsheton disiplina të inxhinierisë, përfshirë menaxhimin e mekatronikës, dizajnin e produkteve industriale, inxhinierinë dhe teknologjinë e procesit të prodhimit.
Numri i studentëve të pranuar është i limituar. Ka edhe pak ditë për tu regjistruar, APLIKO dhe REGJISTROHU TANI: https://www.ubt-uni.net/sq/ballina