Studio master në Inxhinieri e Ndërtimit dhe Infrastrukturë në UBT

bool(false) 12/10/2021

UBT ofron programin Inxhinieri e Ndërtimit dhe Infrastrukturë në nivelin master të studimeve, program ky që ka nxjerrë shumë ekspertë dhe profesionistë të fushës së ndërtimit dhe infrastrukturës.

 

Përmes këtij programi, studentët e UBT-së përfitojnë kompetenca të avancuara në fushën e ndërtimit dhe infrastrukturës, me gërshetimin e teknologjisë së ndërtimit që ka siguruar UBT enkas për studentët, si dhe laboratoret e materialeve që iu shërbejnë studentëve në hulumtimet e tyre përgjatë studimeve.

 

Fakulteti Inxhinieri e Ndërtimit dhe Infrastrukturë në UBT është një nga fakultetet më të mëdha në shkallë vendi dhe më gjerë, dhe është i pozicionuar në rangun e fakulteteve homologe rajonale dhe evropiane.

 

Bazuar në standardet më të njohura ndërkombëtare, ky program studimi studentëve u ofron cilësi dhe lidership përmes profesionistëve më të mirë të ndërtimtarisë që ka Kosova e që janë në UBT.