Studio master në Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

20/11/2020

Fakulteti Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor në UBT, është një prej fakulteteve që studentëve u ofron infrastrukturë moderne dhe laboratorë të sofistikuar, duke u mundësuar studime me cilësi të lartë, që studentët dalin të kompletuar me ekspertizë të lartë në fushat e arkitekturës, inxhinierisë, dizajnit të enterierit, dizajnit urban dhe restaurimit.

Të qenit unik, Fakultetin Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor në UBT, e bën fakti se ky program ofron specializime në fushat më të kërkuara në nivelin kombëtar e ndërkombëtar, andaj edhe ky fakultet në UBT, është një nga më të kërkuarit për të vazhduar karrierën akademike e profesionale.

Specializimet në master:
Arkitekturë e Qëndrueshme
Dizajn Enterierit
Restaurim
Planifikim Urban

Më shumë informacione për drejtimin klikoni në linkun: http://study.ubt-uni.net/asp/

Numri i studentëve të pranuar është i limituar. Ka edhe pak ditë për tu regjistruar, APLIKO dhe REGJISTROHU TANI: https://apliko.ubt-uni.net/