Studio master në Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

26/11/2020

Fakulteti Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor në UBT, është një prej fakulteteve që studentëve u ofron infrastrukturë moderne dhe laboratorë të sofistikuar, duke u mundësuar specializime unike e studime me cilësi të lartë, në fushat më të kërkuara në nivelin kombëtar e ndërkombëtar, që studentët i kompletojnë u japin ekspertizë të lartë në fushat e arkitekturës, inxhinierisë, dizajnit të enterierit, dizajnit urban dhe restaurimit.

 

Më shumë informacione për drejtimin klikoni në linkun: http://study.ubt-uni.net/asp/

 

Regjistrimi zgjat deri më 30  nëntor 2020,  APLIKO dhe REGJISTROHU TANI: https://apliko.ubt-uni.net/

Studioni në UBT, aty ku studiojnë më të mirët.