Studio Inxhinieri e Agrikulturës dhe Mjedisit

14/10/2020
Synoni të bëheni profesionistë të fushës së bujqësisë dhe mjedisit, apo inxhinierë me kompetenca të larta në zhvillimin e qëndrueshëm social-ekonomik të vendit.
Fakulteti Inxhinieri e Agrikulturës dhe Mjedisit në UBT, është program unik i hartuar posaçërisht për të lidhur parimet shkencore me aplikimet e tyre praktike në teknologjinë e prodhimit të produkteve bujqësore, mirëmbajtjen, përmirësimin e cilësisë, sigurisë së prodhimit dhe mjedisit, si dhe, përgatitjen dhe organizimin e prodhimit përfundimtar.
Aftësohu profesionalisht dhe specializohu në: Prodhimtari Bimore, Hortikulturë dhe Menaxhim i Mjedisit në Agrikulturë.
Partnerët ndërkombëtar: European Polytechnical University (Bullgari), University of Zagreb (Kroaci), Technical University Sofia (Bullgari), Morehead State University (SHBA)