Studio Gjuhë Angleze në UBT – Përfito bursë nga Fondacioni UBT – Jim Xhema

12/06/2024

Në UBT, programi i Gjuhës Angleze është krijuar për t’ju ofruar studentëve jo vetëm njohuri të thella dhe të gjëra në gjuhën angleze, por edhe perspektiva për të ardhmen dhe punësim të garantuar.

Pse duhet të zgjedhësh këtë program për studime:

  • Kurrikula është e dizajnuar për të zhvilluar aftësitë tuaja në të gjitha aspektet e gjuhës angleze, përfshirë gramatikën, leximin, shkrimin dhe të folurit.
  • Leksionet bazohen në metodologji moderne dhe praktika mësimore që përfshijnë teknologjitë më të fundit.
  • Ligjëruesit tanë janë ekspertë të fushës me përvojë të gjerë akademike dhe profesionale, të përkushtuar për t’ju ndihmuar të arrini potencialin tuaj të plotë.
  • Me një diplomë në Gjuhën Angleze nga UBT, dyert e punësimit hapen në fusha të ndryshme si përkthimi, mësimdhënia, shërbimet ndërkombëtare, menaxhimi dhe shumë të tjera.

Leading the Way

#jointheLEADER