Studio Energji Elektrike dhe Tregjet e Energjisë, bëhu pjesë e suksesit të garantuar

27/08/2020

UBT në bashkëpunim me universitete prestigjioze evropiane dhe me Bashkimin Evropian, ka zhvilluar programin inovativ Energji Elektrike dhe Tregjet e Energjisë, program ky që studentëve u ofron njohuri dhe trajnime profesionale në këto fusha inxhinierike.

 

Ky profesion ka prosperitet dhe premton vende të reja të punës, prandaj, UBT nxjerr kuadro profesionale, me qëllim që profesionin e tyre e praktikojnë me teknologjitë më bashkëkohore të Energjisë Elektrike.

 

Ata formohen profesionalisht për përdorimin e energjive të pastra dhe të rinovueshme, ku aftësitë e tyre i zbatojnë në trajtimin dhe zbatimin e burimeve energjetike. Programi ofrohet me standardet më të larta akademike, duke i barasvlerësuar studentët me ata ndërkombëtarë.

 

Studentët e Fakultetit Energji Elektrike dhe Tregjet e Energjisë mund të specializohen në nivelin Master:

 

  • Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë
  • Inxhinieri Energjetike dhe Mjedisi

 

Apliko TANI: https://apliko.ubt-uni.net/