Studio Art dhe Media Digjitale në UBT

14/06/2024

Në UBT, programi i Artit dhe Medias Digjitale është krijuar për t’ju ofruar studentëve një kombinim të fuqishëm të njohurive teorike dhe praktike, duke ndjekur trendet më të fundit të teknologjisë.

Pse duhet të zgjedhni këtë program:

  • Programi përfshin lëndë të ndryshme që mbulojnë aspekte të artit dhe medias digjitale, duke përfshirë dizajnin grafik, multimedia, fotografi, 3D, VR/AR, ilustrim digjital.
  • Studentët do të aftësohen përmes aplikimit të praktikave të duhura në pikturë, skulpturë, instalim, arti i performancës, video, film dhe animacion.
  • Ligjëruesit janë ekspertë të fushës me përvojë të gjerë akademike dhe praktike, të cilët janë të përkushtuar për t’ju ndihmuar të arrini potencialin tuaj të plotë.
  • Programi në UBT ju ofron mundësinë të ndani idetë tuaja, veprat tuaja dhe krijimtarinë tuaj me një audiencë të gjerë në nivel ndërkombëtar.

Leading the Way

#jointheLEADER