Studentët e UBT-së  pjesë e vlerësimit të Positive Impact Rating

18/02/2021

Studentët e UBT-së janë duke marrë pjesë në Positive Impact Rating (PIR), vlerësim ky i shkollave të biznesit që bëhet nga studentët që vlerësojnë ndikimin pozitiv të shkollës.

 

Ky edicion i sivjetmë i Positive Impact Rating (PIR) është duke parë vlerësimet që studentët po i bëjnë shkollave, vlerësime këto akademike për të krijuar së bashku ndryshime pozitive.

 

Studentëve u ofrohet një mundësi për t’i shprehur mendimet e tyre për UBT-në, si dhe idetë se çfarë duhet të bëjë institucioni për të siguruar arsimim që do të sillte rezultate pozitive për botën.

Më shumë informacione vizitoni linkun:https://survey.pirdashboard.org/index.php?r=survey%2Findex&sid=538234&token=vs5ff831e8878bf&newtest=Y&c=465dv24&fbclid=IwAR3lpe_6TTLqzdd3Niv5OZZedGAoD6Xnffmt0EFK350A6AllHRfM01LG0-4