Studentët e Fakultetit Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT, target i industrive ushqimore në Kosovë

23/04/2024

Studentja e Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë në UBT, Argjenda Thaqi, ka filluar punën pranë Industrisë Ushqimore “Gastronomix”, si përgjegjëse për Kontrollin e Cilësisë së Ushqimit, duke filluar nga lënda e parë, monitoron dhe kontrollon cilësin e procesit të prodhimit  deri te produkti final.

Studentja Argjenda Thashi, është shumë e kënaqur me përvojën e arritur në UBT dhe mbështetjen e stafit akademik pranë Fakultetit Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji.

Fakulteti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologji vazhdon bashkpunimin me qindra kompani, apo industri prodhuese dhe përpunuese të sektorëve të ndryshëmm në Kosovë dhe më gjerë.