Studentët e Fakultetit Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor në UBT realizuan një vizitë studimore në hapësirën kreative “Autostrada Hangar”

bool(false) 23/11/2022

Studentët e Fakultetit Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor në UBT, në kuadër të lëndës “Kreativitet”, të udhëhequr nga profesoresha Sebil Spat, kanë realizuar një vizitë studimore në hapësirën kreative të edukimit, prodhimit dhe ekspozimit “Autostrada Hangar” në Parkun e Inovacionit dhe Trajnimeve (ITP) në Prizren.

 

Në këtë vizitë studimore, studentët patën mundësinë të analizojnë ekspozitën “The story of Autostrada Hangar”, ku shpjegohet procesi i krijimit të hapësirës dhe metamorfoza e tij.

 

Njashtu, studentët kanë pasur rastin të dëgjojnë dhe të thellojnë njohuritë e tyre rreth procesit të krijimit të hapësirës nga stafi i “Hangar” dhe arkitekti i tij Hamdi Bajraktari, i cili i ka njoftuar më gjerësisht rreth “Autostrada Hangar”, duke filluar nga mobiliet multifunksionale lëvizëse e deri tek materialet të cilat janë të riciklueshme.