Studentët e Dizajnit të Integruar në UBT vizituan Industrinë e Konstruksioneve “Eurometal” në Ferizaj

07/06/2024

Studentët e Fakultetit Dizajn i Integruar në UBT zhvilluan një vizitë studimore në Industrinë e Konstruksioneve “Eurometal” në Ferizaj.

Gjatë kësaj vizite, studentët mësuan rreth menaxhimit të projekteve në industrinë e ndërtimit. Të udhëhequr nga menaxheri i projektit, turneu përfshiu një informim mbi qëllimin e projektit, objektivat dhe afatin kohor.

Studentët u njohën me mjetet dhe softuerin e menaxhimit të projektit, duke theksuar ndarjen e burimeve, planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit për suksesin e projektit.