Studentët e Dizajnit dhe të Arkitekturës në UBT morën pjesë në një ngjarje të organizuar nga Autostrada Hangar

21/12/2023

Studentët e Fakultetit Dizajn i Integruar dhe Fakultetit Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor në UBT, morën pjesë në një ngjarje të organizuar nga Autostrada Hangar, ku ekspertët Steven Jones dhe Patrick Burke folën mbi temën: “Arti si një formë për të mësuar”.

Steven dhe Patrick theksuan fuqinë e artit për vetë-shprehje, duke kapërcyer boshllëqet e brezave.

Pas prezantimeve, studentët kishin mundësinë të bisedonin dhe të shprehnin mendimet e tyre, duke pasur një rrjet të mirë komunikimi me ekspertët.

Kjo përvojë arriti të sjellë frymë të re dhe frymëzim për të gjithë pjesëmarrësit, duke theksuar rëndësinë e artit si një mjet për të zgjeruar horizontet e njohurive dhe për të kultivuar një qëndrim krijues në fushën e dizajnit dhe arkitekturës.