Studentë dhe profesorë të UBT-së po marrin pjesë në takimin e organizuar në kuadër të projektit IoT-ECO në TU Graz në Austri

17/11/2023

Në kuadër të projektit “Transformimi i Gjelbër IoT për shoqërinë akademike dhe ekosistemin e orientuar drejt biznesit” (IoT-ECO), po mbahet takimi i radhës në TU Graz, Austri, ku po marrin pjesë edhe studentë dhe profesorë nga UBT.

Projekti IoT-Eco synon të nxisë integrimin e teknologjive të Internetit të Gjërave (IoT) në fushën e gjelbër. Ky projekt për ndërtimin e kapaciteteve është i fokusuar në mbështetjen e institucioneve të arsimit të lartë (IAL) në rajon për të rritur aftësitë dhe ekspertizën e tyre në efiçencën e energjisë, përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe aplikimet industriale të IoT.

IoT-ECO ka përcaktuar disa objektiva, duke përfshirë krijimin e një qendre IoT-ECO brenda rrjetit të IAL-ve të Ballkanit Perëndimor për të promovuar projekte inovative. Për më tepër, nisma do të shohë zhvillimin e prototipeve virtuale që përfaqësojnë modelet e ekosistemit të transformimit të gjelbër për kampusin e UBT-së.

Takimi i cili po mbahet në Campus Inffeldgasse TU Graz, nga UBT, tre profesorë dhe katër studentë po marrin pjesë në takim, duke sinjalizuar një bashkëpunim të fortë midis akademisë dhe aplikacioneve praktike, me synimin për të drejtuar Ballkanin Perëndimor drejt një të ardhme më të qëndrueshme dhe më të avancuar teknologjikisht.