Rreth 40 vajza nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian përfunduan suksesshëm trajnimin e shkathtësive në TI në UBT

30/01/2024

UBT ka përfunduar një trajnim të rëndësishëm në fushën e Teknologjisë së Informacionit (TI) për anëtarët e shoqatës “Voice of Roma, Ashkali and Egyptians” (VORAE). Ky trajnim, i cili zgjati nga dhjetori i vitit të kaluar deri në janar të këtij viti, ka pasur si qëllim ngritjen e kapaciteteve dhe ofrimin e mundësive për vajzat e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.

Gjatë kësaj periudhe dy-mujore, UBT ka trajnuar 36 vajza në disa nga aspektet më kryesore të TI-së. Programi i trajnimit përfshinte tema të ndryshme si Bazat e TI-së, Siguria në TI, Sistemet Operative, si dhe përdorimi i aplikacioneve të Microsoft Office, si: MS Word, MS Excel dhe MS PowerPoint.

Ky trajnim është veçanërisht i rëndësishëm për komunitetet e përfshira, pasi synon të ofrojë aftësi dhe njohuri që do t’i ndihmojnë pjesëmarrëset në tregun e punës. Përmes kësaj iniciative, UBT dhe VORAE kanë shfaqur angazhimin e tyre për të përmirësuar aksesin në arsim dhe mundësitë profesionale për grupet në rrezik, siç janë vajzat nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian.

Trajnimi është pritur me entuziazëm nga pjesëmarrëset dhe ka shërbyer si një platformë e rëndësishme për të ndërtuar vetëbesim dhe për të zbuluar talente të reja në fushën e TI-së. UBT dhe VORAE shpresojnë se ky trajnim do të jetë një hap i rëndësishëm drejt integrimit më të mirë të këtyre komuniteteve në shoqërinë dhe tregun e punës.