Rëndësia dhe historia e kabasë u diskutua ne tryezën shkencore te UBT-së

02/04/2024

Tryeza “Kabaja – Simbol dhe Identitet i Muzikës Tradicionale Shqiptare”, fokusoi thellësinë e trashëgimisë kulturore shqiptare. Diskutimi u përqendrua në rëndësinë dhe influencën e kabasë në identitetin kombëtar dhe kulturën shqiptare.

Kabaja, një instrument muzikor tradicional, është shfaqur si simbol i përjetshëm i identitetit dhe trashëgimisë kulturore në krahinat e thella të Shqipërisë. Tryeza shkencore u fokusua në historinë dhe rëndësinë e këtij instrumenti në kontekstin e kulturës dhe historisë së vendit.

Artistë dhe studiues të shquar si Aleksandër Peçi, Bekim Ramadani, Fatmir Lela dhe Fatos Qerimaj u paraqitën për të demonstruar virtuozitetin e tyre me kabanë dhe për të ndarë historinë e këtij instrumenti të veçantë. Përmes performancave dhe analizave, u bë e qartë se kabaja ka pasur një ndikim të madh në zhvillimin e muzikës tradicionale shqiptare dhe në identitetin kulturor të vendit.

Përveç diskutimit mbi kabanë në kontekstin e Shqipërisë, u trajtua edhe ndikimi i saj në komunitetin shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Përmes studimeve dhe analizave të kryera nga studiuesit, u shpalos historiku dhe rëndësia e kabasë në këtë territor, duke përfshirë rrënjët e saj në kulturën e toskëve dhe impaktin e saj në jetën e përditshme të komunitetit shqiptar.

Përmes kësaj tryeze shkencore, u theksua se historia e kabasë është një rrugëtim i gjatë dhe i pasur që ka ndikuar thellë në identitetin dhe kulturën e shqiptarëve. Në përfundim, tryeza shkencore në UBT për kabanë shënoi një hap të rëndësishëm drejt mbrojtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore të vendit, duke e bërë të qartë rëndësinë e këtij instrumenti në historinë dhe identitetin e kombit shqiptar.