Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi, ka zhvilluar një takim të rëndësishëm me Udhëheqësin e Konsullatës së Përgjithshme të Kosovës në New York, Blerim Reka

23/03/2024

Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi, ka zhvilluar një takim të rëndësishëm me Udhëheqësin e Konsullatës së Përgjithshme të Kosovës në New York, Blerim Reka.

Në këtë takim, Rektori Hajrizi dhe udhëheqësi i Konsullatës Reka, kanë shqyrtuar thellësisht perspektivat e bashkëpunimit në fushën e arsimit, duke përfshirë strategjitë e përbashkëta për të përforcuar lidhjet akademike dhe shkencore.

Diskutimet e tyre janë përqendruar edhe në sfidat dhe mundësitë e ardhshme për të përmirësuar cilësinë e arsimit dhe për të thelluar bashkëpunimin në diplomaci. Takimi ka shënuar një moment të rëndësishëm në fortesën e lidhjeve ndërmjet institucioneve arsimore dhe diplomacive të dy vendeve.