Qendra e Karrierës në UBT mbajti sesionin e radhës informues për nxënësit e Shkollës së Mesme Profesionale “Jonuz Zejnullahu” dhe Shkollës së Mesme të Lartë Mikse “Kongresi Manastirit” në Komunën e Vitisë

24/03/2023

Qendra e Karrierës në UBT dhe Qendra e Karrierës në Shkollën e Mesme Profesionale në Komunën e Vitisë “Jonuz Zejnullahu” kanë mbajtur sesion informimi për nxënësit maturantë të profileve të ndryshme, me qëllim të informimit lidhur me mundësitë e shumta që ofron UBT për një karrierë profesionale.

Nxënës të profileve të ndryshme juridik, ekonomi, teknologji ushqimore, mekatronikë, ndërtimtari dhe teknologji informative, janë informuar nga përfaqësues të Qendrës së Karrierës dhe profesorë të UBT-së, për programet dhe mundësitë e shumta për studime, për kurrikulat multidisiplinare dhe gjithëpërfshirëse, si dhe rreth infrastrukturës moderne të UBT-së.

Qendra e Karrierës e UBT-së njashtu kanë qëndruar në Shkollën e Mesme të Lartë Mikse “Kongresi Manastirit” në Pozhoran të Vitisë, ku përfaqësues dhe profesorë të UBT-së, i njoftuan nxënësit e kësaj shkolle rreth mundësive të shumta për studime në UBT, si dhe rreth infrastrukturës dhe programeve unike për profile të ndryshme.