Punimi i profesorëve të UBT-së, Afrim Zeqiraj dhe Zafer Gashi, rreth hepatitit viral, publikohet në revistën “Open Access”

17/01/2023

Punimi shkencor i profesorëve të UBT-së, Afrim Zeqiraj dhe Zafer Gashi, në bashkëpunim me profesorë të universiteteve të tjera, me titull: “Incidence of Presenting Hepatitis A in the Peja Regional Hospital during 2019–2020”, është publikuar në revistën e shkencave mjekësore në Maqedoni të Veriut “Open Access” e indeksuar nga Scopus.

Ky studim tregon se hepatiti viral është përgjegjës për rritjen e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë, sidomos hepatiti A, B dhe C. Sipas të dhënave në këtë punim të siguruara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, hepatiti viral prek rreth 400 milionë njerëz botëror, teksa rreth 257 milionë njerëz jetojnë me HBV infeksion dhe rreth 71 milionë kanë hepatit kronik C – infeksion në mbarë botën.

Në bazë të të gjeturave në këtë punim, autorët kanë vlerësuar se masat e rekomanduara për parandalimin e viruseve hepatitet janë: sigurimi i duhur sanitar dhe personal higjienës, pirja e uji të kontrolluar, shmangia e pirjes së alkoolit, duke ngrënë më pak, dhe ushqim më i shpeshtë, me shumë karbohidrate, dhe me pak yndyrë.

Nga rezultatet e marra në Spitalin Rajonal të Pejës, është e qartë se numri i pacientëve me hepatit A është i ulët dhe në vlera jo të rëndësishme. Megjithatë, fakti që numri i të sëmurëve me Hepatit B është në rritje, dhe veçanërisht në rritje të numrit të rasteve të hepatitit C, mbetet një çështje shqetësuese, dhe vlen të theksohet se duhet pasur kujdes për të parandaluar përhapja e këtyre viruseve në një shkallë shumë të lartë.

Në linkun në vazhdim mund të gjeni punimin e plotë të profesorëve të UBT-së, Afrim Zeqiraj dhe Zafer Gashi: “Incidence of Presenting Hepatitis A in the Peja Regional Hospital during 2019–2020”.