Punime të shumta shkencore e karakterizuan konferencën e Gazetarisë, Medias dhe Komunikimit

28/10/2023

Ky edicion i konferencës për Gazetari, Media dhe Komunikim u përshkua me punime të shumta e të larmishme shkencore.

Përgjatë edicionit të kësaj konference u diskutuan disa tematika si përdorimi i gjuhës së lajmeve, narracioni dhe shprehjet e huaja në media online në gjuhën shqipe në Kosovë, impaktin që ka komunikimi ndërkulturor në turizëm dhe sfidat e tij. Gjithashtu u diskutua mbi dezinformimin dhe lajmet e rreme, raportimi mbi situata konflikti; rast studimi Mitrovica, si dhe shumë e shumë tema të tjera të larmishme.

Sesioni i parë

Chair: Votim Hanoli

Co – Musa Sabedini

Keynote Speaker: Ilir Zylfiu

 • “Language of News: Narration and Foreign Language Expressions in Online Media in the Albanian Language in Kosovo”, Ferid Selimi
 • “The Journalistic I when reporters became target of political hostilities: the case of 2023 protests in Northern part of Kosovo”, Gjylie Rexha
 • “News Production in Sports Journalism in Turkey: The Case of İHA”, Çağdaş Ceyhan
 • “The impact of intercultural communication on tourism and its challenges. The case of the tourist boom in Albania, year 2023”, Votim Hanoli
 • “Countering disinformation and fake news and the tools to deal with it”, Armela Krasniqi
 • “Language Challenges on National Television in North Macedonia”, Valdeta Kasapi

Sesioni i dytë

Chair: Ferid Selimi

Co – Chair: Xhevahire Millaku

Keynote Speaker: Votim Hanoli

 • “The position of Albanians in Serbia in the field of media”, Ilir Zylfiu
 • “Sensitive news reporting on conflicting situations– Mitrovica case”, Musa Sabedini
 • “Requirements and elements of the use of social media TikTok by teenagers in Albania””, Anila Prethi
 • “The novel “Ikja e shtërgut” and Lasgush Poradeci”, Xhevahire Millaku
 • “Ukraine – Russia, a “forgotten” war in the media of the Western Balkans”, Safet Zejnullahu