Punëtoria e UBT-së për Menaxhimin e Cilësisë: Një hap drejt ekselencës akademike

27/03/2024

UBT së fundmi organizoi një seminar strategjik kyç mbi Menaxhimin e Cilësisë, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt përsosmërisë akademike dhe efikasitetit të zgjeruar operacional. Ky seminar gjithëpërfshirës, ​​i mbajtur në kampusin tonë prestigjioz, ishte dëshmitar i pjesëmarrjes aktive të 96 anëtarëve të nderuar të stafit tonë akademik, duke përfshirë shefat e departamenteve, dekanët dhe koordinatorët e cilësisë nga fakultetet përkatëse.

Kjo nismë nënvizon përkushtimin e palëkundur të UBT-së për të nxitur një mjedis përmirësimi dhe përsosmërie të vazhdueshme. Duke integruar parimet e menaxhimit të cilësisë në proceset tona akademike dhe administrative, ne synojmë të ngrisim përvojën arsimore për studentët tanë dhe të vendosim standarde të reja për arsimin e lartë.

Seminari u krijua për të ofruar jo vetëm një kuptim të thellë të sistemeve të menaxhimit të cilësisë, por edhe për të fuqizuar fakultetin tonë me mjetet dhe metodologjitë për të zbatuar këto parime në mënyrë efektive në fushat e tyre përkatëse. Nëpërmjet një sërë sesionesh interaktive, studime të rasteve dhe diskutime në grup, pjesëmarrësit u angazhuan në një dialog produktiv për rritjen e cilësisë në të gjitha aspektet e funksionimit të universitetit.

Rezultatet kryesore të seminarit përfshijnë zhvillimin e një udhërrëfyesi strategjik për përmirësimin e cilësisë, vendosjen e standardeve të cilësisë për proceset akademike dhe administrative dhe formulimin e planeve të veprimit për çdo departament dhe fakultet. Këto rezultate pritet të kontribuojnë ndjeshëm në misionin e UBT-së për të ofruar një mjedis arsimor të klasit botëror.

Jemi krenarë për suksesin e kësaj nisme dhe frymën e bashkëpunimit të treguar nga komuniteti ynë akademik. Ky seminar është vetëm fillimi i rrugëtimit tonë drejt arritjes së përsosmërisë operacionale dhe udhëheqjes akademike. Ne jemi të ngazëllyer për ndryshimet pozitive që këto përpjekje do të sjellin në universitetin tonë dhe presim të ndajmë përparimin tonë.

Qëndroni të informuar për përditësime mbi iniciativat tona të menaxhimit të cilësisë dhe zhvillime të tjera emocionuese në UBT.