Provimi pranues në Fakultetin e Stomatologjisë dhe Farmacisë do të mbahet më 29 shtator 2020

28/09/2020

Programet e studimit Farmaci dhe Stomatologji provimin pranues do të mbajnë me datë 29 shtator 2020, në Kampusin Inovativ në Lipjan.

 

Provimi do të mbahet në orën 10:00 dhe do të përfshijë lëndët: Kimi, Biologji, Gjuhë Angleze, si dhe Detyra Logjike.

 

Studentët dhe aplikuesit të cilët ende nuk i kanë dorëzuar dokumentet fizike, ju kërkohet që ta bëjnë këtë deri më datë 28 shtator 2020.

Dokumentet e nevojshme janë:

  • Diploma e shkollës së mesme,
  • Dëftesat e klasës 10,11,12, (13- aty ku aplikohet)
  • Certifikata e pikëve të testit të maturës
  • Certifikata/Ekstrakti i lindjes, dhe
  • Kopja e letërnjoftimit