Profesori nga Linnaeus University në Suedi, Dr. Sc. Christopher Allen viziton UBT-në – ligjëroi për studentët e Gjuhës Angleze

22/03/2024

Profesori nga Linnaeus University në Suedi, Dr. Sc. Christopher Allen qëndroi për vizitë në UBT, ku është takuar me studentë dhe profesorë të Fakultetit të Gjuhës Angleze.

Gjatë kësaj vizite, nën udhëheqjen e Dekanes së Fakultetit të Gjuhës Angleze në UBT, Prof. Dr. Alma Lama, profesori Christopher Allen ka trajtuar tema të ndryshme, duke përfshirë lëndë si Mikro-teza, Fonetika dhe Fonologjia e Gjuhës Angleze, si dhe Gjuhë Angleze për Qëllime Specifike (ESP) në fushën e Biznesit dhe Ekonomisë. Mësimet e tij janë shënuar nga metoda inovative, që kanë inkurajuar pjesëmarrjen aktive të studentëve dhe përmirësimin e përvojës së tyre të mësimit.

Përveç mësimdhënies, praktikat gjithashtu kanë përfshirë zbatimin e metodave si mësimi forenzik dhe Dictogloss, të cilat kanë ndihmuar në zhvillimin e aftësive kritike të mendimit dhe zgjidhjen e problemeve për studentët. Së bashku me këto, studentët kanë praktikuar metodën e screencasting për të krijuar video-instruksione për mësimin vizual dhe online.

Ky bashkëpunim ka shërbyer për të përmirësuar përmbajtjen e kursit dhe për të përshtatur strategjitë mësimore në përputhje me nevojat e studentëve. Prezantimi i Dr. Allen gjithashtu ka kontribuar në intensifikimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe në promovimin e kuptimit ndërkulturor mes Universitetit Linnaeus dhe UBT-së. Ky bashkëpunim ngushtë ka sjellë ndikime pozitive në fushën e arsimit dhe në forcimin e lidhjeve mes universiteteve të përfshira.