Profesoresha e UBT-së nderohet me mirënjohje nga Rrjeti i Grave në Shkencë – RRGSH

bool(false) 18/02/2022

Profesoreshës së UBT-së, Suzana Aliu, për kontributin e saj të çmuar në kërkime dhe hulumtime shkencore, i është ndarë mirënjohje nga Rrjeti i Grave në Shkencë –RRGSH.

 

Dija dhe shkenca janë dy elemente të cilat i ndërlidhin gratë e suksesshme e të cilat janë pjesë e stafit të UBT-së, nga ku kontributi i tyre në shkencë dhe hulumtime të ndryshme në fusha të rëndësishme të jetës është gjithnjë e më i nevojshëm.

 

UBT gjithnjë e më shumë vazhdon të mbështesë vajzat dhe gratë të cilat duan që të kontribuojnë në zhvillimin e shkencës në vendin tonë, dhe përmes kësaj t’i sjellin Kosovës një qasje të re të zhvillimit të hulumtimit dhe kërkimit shkencor.