Profesoresha e UBT-së, Miranda Sejdiu – Abazi prezantoi në Kongresin e VII Ballkanik të Specialistëve Ortodont në Stamboll

01/11/2023

Profesoresha e UBT-së nga Fakulteti i Stomatologjisë, Prof. Ass. Dr. Miranda Sejdiu – Abazi, prezantoi në Kongresin e VII Ballkanik të Specialistëve Ortodont dhe Simpoziumin Internacional të Ortodontëve – BAOS Congress – “Interdisciplinary Orthodontics: Excellence Through Teamwork”, që u zhvillua në Stamboll të Turqisë.

Profesoresha Sejdiu – Abazi prezantoi rreth temës me titull: “A morphologic approach of lip prints in a sample of Albanian Population in Kosovo”, duke ofruar perspektivën e saj unike dhe në aspektet morfologjike të kësaj teme, posaçërisht në kontekstin e popullsisë shqiptare në Kosovë.

Puna e saj jo vetëm tregoi ekspertizën, por edhe kontribuoi në kuptimin më të gjerë të kësaj fushe, theksuar më tej rëndësinë e bashkëpunimit ndërdisiplinor në fushën e ortodontisë.