Prof. Dr. Lavdrim Avdyli zhvilloi një ligjëratë rreth aftësive të komunikimit dhe stilit të lidershipit për studentët e Dizajnit të Integruar në UBT

27/11/2023

Prof. Dr. Lavdrim Avdyli në Parkun Shkencor Inovativ të UBT-së në Lipjan zhvilloi një ligjëratë në kuadër të lëndës “Dizajni i informacionit” nën udhëheqjen e profesoreshës, Arbëresha Hoxha, në Fakultetin Dizajn i Integruar – Dizajni Grafik.

Tema e ligjëratës ishte “Aftësitë e komunikimit dhe stili i lidershipit”, ku për qëllim kishte stilin e udhëheqjes dhe aftësitë e komunikimit – një eksplorim dinamik i atributeve profesionale të rëndësishme.

Duke hulumtuar në qasje të ndryshme të udhëheqjes dhe duke theksuar strategjitë efektive të komunikimit, sesioni synoi të fuqizojë individët me mjete për sukses në fusha të ndryshme, dialog interaktiv, shkëmbim të ideve, si dhe duke nxitur një mjedis bashkëpunues të mësimit.