Poliklinika Stomatologjike në UBT ka realizuar me sukses dy operacionet e radhës

11/06/2024

Poliklinika Stomatologjike në UBT, në kuadër të Fakultetit të Stomatologjisë, dhe në veçanti Katedra e Parodontologji me Mjekësi Orale, ka realizuar me sukses operacionet e radhës “Op. me llambo – kiretazh e xhepave parodontal”, si dhe “frenectomia labi inferior me laser të indëve të buta”.

Operacionet u kryen me udhëheqjen e profesorëve dhe asistentëve specialistë në Parodontologji me Mjekësi Orale, duke përfshirë asistencën e studentëve të vitit të gjashtë të degës së Stomatologjisë.

Tani, të gjitha shërbimet operative, të cilat kryhen në një sallë të pajisur me pajisje të sofistikuara, janë në dispozicion të pacientëve nën monitorimin dhe mbikëqyrjen e profesorëve dhe asistentëve nga Katedra e Parodontoligjisë me Mjekësi Orale.