Përvetësoni gjuhën angleze dhe merrni certifikatë të njohur ndërkombëtarisht

15/04/2021

Përvetësimi i gjuhës angleze është një nga hapat më të rëndësishëm që ju hedhni në zhvillimin tuaj akademik e profesional, kjo pasi që kërkesa e tregut për njohjen e gjuhëve të huaja, veçanërisht gjuhës angleze ka shënuar rritje të dukshme.

 

Për lehtësimin e hedhjes së hapave tuaj të sigurtë drejt një karriere të suksesshme, UBT gjithmonë iu ka qëndruar pranë studentëve dhe të interesuarve të tjerë, tashmë edhe duke ofruar kursin e gjuhës angleze të certifikuar nga shkolla profesionale dhe akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve.

 

Kohëzgjatja e kursit të njërës prej gjuhëve më të njohura dhe më të kërkuara në gjithë globin është 3 muaj dhe përmban 80 orë, me një çmim promocional për të gjithë kandidatët e interesuar.

 

Qendra e Karrierës në UBT ofron kursin e gjuhës angleze në nivelet Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Upper-Intermediate dhe Advanced.

 

Të gjithë ata që janë të interesuar për të ndjekur këtë kurs me metodat më inovative të mësimdhënies mund të aplikojnë në linkun: Kursi i gjuhës angleze – Apliko tani!