Përvetëso gjuhën gjermane duke ndjekur kursin e gjuhës gjermane në UBT

bool(false) 21/01/2022

Dëshironi të përvetësoni gjuhën gjermane?

 

UBT në kuadër të Qendrës për Orientim në Karrierë ofron kursin e gjuhës gjermane, një prej gjuhëve më të kërkuara në botë për studime, punësim, si dhe zhvillimin e jetës shoqërore.

 

Për të gjithë të interesuarit, UBT ofron kursin e gjuhës gjermane nga niveli fillestar A1 deri tek ai më i avancuar C3, përmes profesionistëve më të mirë të gjuhës gjermane të cilët janë në UBT.

 

Infrastruktura moderne dhe metodat më moderne të mësimit do t’iu lehtësojnë të gjithë kandidatëve përvetësimin e gjuhës gjermane, kurs në të cilin të interesuarit mund të përfitojnë cërtifikatë të njohur ndërkombëtarisht.

 

Linku për aplikim: Kursi i gjuhës gjermane