Përmbyllet suksesshëm edicioni i dymbëdhjetë i “Global UBT Fest 2023”

02/08/2023

Festivali tradicional më i madh i dijes dhe shkencës në Kosovë dhe Evropë “Global UBT Fest 2023” suksesshëm ka përmbyllur edicionin e dymbëdhjetë me të gjitha aktivitetet e parapara për këtë vit.

30 shkolla verore gjatë 31 ditëve të korrikut, mblodhën studentë, profesorë, ekspertë dhe profesionistë të fushave të ndryshme, nga Kosova, rajoni dhe bota, për të organizuar debate e ligjërata tematike rreth temave specifike, të cilat u trajtuan me qëllim që studentët dhe pjesëmarrësit e tjerë të avancojnë dhe të përfitojnë njohuri të reja rreth profesionit të tyre.

Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi theksoi se “Global UBT Fest 2023” ka shërbyer si një platformë e fuqishme për të nxitur ndarjen e dijes dhe për të frymëzuar rininë në ndjekjen e pasionit të tyre për dije dhe shkencë. Rektori Hajrizi vuri në dukje se angazhimi i pjesëmarrësve dhe profesionalizmi i tyre në prezantimet e tyre ka kontribuar në një eksperiencë të pasur edukative për të gjithë.

“Festivali u shënua me aktivitete të ndryshme, duke përfshirë prezantime të akademikëve të shquar, punëtori kreative, sesione dhe takime për të shkëmbyer idetë dhe njohuritë e tyre. Shkolla verore ofroi një gamë të gjerë temash dhe disiplina shkencore, duke i dhënë mundësi pjesëmarrësve të zgjedhin ato që i interesonin më shumë”, tha Rektori Hajrizi.

Ky festival mblodhi pjesëmarrës nga Kosova, rajoni dhe bota, për të trajtuar tema specifike që kanë të bëjnë me fushat e tyre të studimit, si dhe ishte një mundësi unike për të zgjeruar dijen dhe për të eksploruar aspekte të ndryshme të profesionit të tyre.

Pjesëmarrja aktive dhe angazhimi i të gjithë pjesëmarrësve, si dhe shkëmbimi i përvojave dhe ideve, bënë që ky festival të jetë një nga evenimentet më të suksesshme në fushën e dijes dhe shkencës në Kosovë dhe Evropë.