Përmbyll suksesshëm aktivitetet Akademia Verore e Biokimisë Mjekësore

11/07/2024

Fakulteti i Biokimisë Mjekësore në UBT ka përfunduar suksesshëm aktivitetet e Akademisë Verore, pjesë e Global UBT Fest 2024. Kjo ngjarje ishte një mundësi unike për pjesëmarrësit për të zhytur thellë në temën e “Biokimisë së Avancuar Laboratorike”.

Akademia Verore u shqua për një kombinim të shkëlqyer të teorisë dhe praktikës. Pjesëmarrësit patën mundësinë të paraqesin punimet e tyre dhe të mësojnë nga profesionistët më të mirë të fushës, duke shfrytëzuar laboratorët inovativë të Fakultetit. Këto resurse të avancuara siguruan një mjedis të përshtatshëm për zhvillimin profesional dhe shkencor të të gjithë pjesëmarrësve.

Suksesi i kësaj akademie verore vjen nga përkushtimi për të ofruar një platformë të plotë edukative, ku studentët dhe profesionistët bashkëpunuan dhe ndanë njohurit e tyre. Përvojat e fituara dhe kontaktet e krijuara gjatë këtyre ditëve të aktivitetit do të kontribuojnë ndjeshëm në zhvillimin e mëtejshëm akademik dhe profesional të pjesëmarrësve.