Përmbyll punimet ANV-ja e Juridikut

17/07/2019

Në ditën e fundit Akademisë Ndërkombëtare Verore të Juridikut ka ligjëruar profesori, Aleksandar Stojkov, nga Iustinianus Primus Laë Faculty, Ss. Cyril and Methodius University.

 

Ai ka shtjelluar ligjëratën me temë: “E drejta evropiane dhe ekonomia e pronësisë intelektuale”, i cili gjerësisht informoi studentët për mbrojtjen e të drejtave pronësore intelektuale.

 

Me ligjëratën e profesorit Stojkov, ka përmbyllur punimet edhe Akademia e Juridikut. Dekanja e këtij fakulteti, Jorida Xhafaj, u ka shpërndarë certifikata për vijim të suksesshëm të pjesëmarrësve.